BEDØVELSE

maskine-Eller anæstesi som det også hedder er en nødvendighed for at kunne operere dyrerne. Det er oftest også nødvendigt ved radiologiske undersøgelser hvor dyrerne skal ligge helt stille for at få et brugbart diagnostisk røntgenbillede. Bedøvelse anvendes også til de mange kaniner og gnavere der skal have inspiceret de bageste kindtænder for eventuelle tandspidser.

I klinikken anvendes både injektionsanæstesi samt inhalationsanæstesi. Ved injektionsanæstesi kan dyrene bedøves ved hjælp af injektionsvæske, ofte via et venekateter.

Ved inhalationsanæstesi foregår bedøvelsen via gasser som dyret indånder.
Vi anvender anæstesiapparatur efter hvor meget dyret vejer og dyrene monitoreres hele tiden under bedøvelsen.
Begge bedøvelsesmetoder samt bedøvelsesmidler svarer til, hvad man i dag også anvender til mennesker som skal i narkose.